CD projektai Web Editor Prezentacijos Filmai Reklama Darbai
 
E D I T O R

Per 7 veikimo sudėtingoje rinkoje metus sukaupėme vertingą reklamos ir komunikacijos projektų parengimo ir organizavimo patirtį. Kiekvienu atveju parengiame reklamos planą. Jį sudaro:

firmos ar paslaugos portretas
tikslinės auditorijos apibūdinimas ir segmentacija
manipuliavimas tikslinės auditorijos dėmesiu ir nuomone technika
reklamos kreipinių semantiniai profiliai
patys reklamos kreipiniai

Reikalui esant, atliekame reklamos kreipinių efektyvumo pirminį testavimą, užsakome reklamos skelbimą media kanaluose.

Labai daug dėmesio kreipiame efektyviai reklamai internete.

  kontaktai
    Prezentacijos   |   Filmai   |   CD   |   Web Editor   |   Reklama   |   Darbai